Wiza Web – Flash sale mua 1 tặng 1

wiza flash sale

Khuyến mãi lớn nhất trong năm chỉ diễn ra tại Wiza một ngày duy nhất 12/12/2023 với hàng loạt ưu đãi như sau:

Wiza Web

  • Mua 1 năm tặng 1 năm sử dụng.
  • Áp dụng cho đơn hàng mới.
  • Giới hạn 99 khách hàng đầu tiên.

Tên miền

  • Tên miền .VN giảm 200K giá chỉ còn 450K
  • Tên miền .COM.VN giảm 200K giá chỉ còn 350K
  • Tên miền .SHOP giá 800K giảm còn 89K
  • Tên miền .TOP giá 190K giảm còn 89K
  • Tên miền .ASIA giá 320K giảm còn 69K
  • Tên miền .XYZ giá 319K giảm còn 59K

 

Wiza – Giải pháp chuyển đổi số hiệu quả cho doanh nghiệp

Đóng