Quá trình thiết lập chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số bắt đầu với sự thừa nhận rằng sự thay đổi cơ bản là cần thiết. Nhận thức này có thể là kết quả của sự suy giảm hiệu suất hoặc có thể là sự gia nhập thị trường của một đối thủ cạnh tranh mới.

Quy trình chuyển đổi số khác nhau đối với các công ty B2B và B2C và có thể khác nhau giữa các lĩnh vực. Nó cũng có thể phụ thuộc vào mức độ chính xác của một công ty trong việc áp dụng kỹ thuật số.

Một yếu tố quan trọng là khả năng lãnh đạo. Sự chuyển đổi, đặc biệt là ở quy mô, cần được thúc đẩy từ phía trên. Điều này có thể khó khăn ở các doanh nghiệp khi việc ra quyết định diễn ra chậm chạp và phụ thuộc vào ý kiến ​​đóng góp của nhiều bên liên quan khác nhau. 

Sự cần thiết của chuyển đổi kỹ thuật số cần được quản lý cấp cao và những người ra quyết định công nhận, đồng thời phải được phổ biến trong toàn tổ chức. 

Dưới đây là một số lĩnh vực chính cần xem xét khi thiết lập chiến lược chuyển đổi số: 

Cách thiết lập chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số của bạn

Đặt chiến lược trong điều kiện thực tế 

Một tầm nhìn chiến lược mạnh mẽ là điều cần thiết. Nếu bạn đang thay đổi công nghệ bạn sử dụng và cách bạn sử dụng nó, lý do phải rõ ràng. 

Hãy suy nghĩ về cách bạn có thể sử dụng công nghệ để cải thiện hiệu suất và hiệu quả kinh doanh tổng thể, để mở rộng thị trường của bạn hoặc để cải thiện hiệu quả tổng thể trong doanh nghiệp. 

Ví dụ: nền tảng thương mại điện tử hiện tại của bạn có cho phép bạn bán hàng hiệu quả trên thiết bị di động hay tiếp cận thị trường quốc tế không? Bạn có cần tạo website bán hàng mới hay không?

Nó không chỉ là việc áp dụng công nghệ và các cách thức mới để làm việc vì lợi ích của nó, mà còn để đạt được các mục tiêu kinh doanh rõ ràng thông qua việc sử dụng công nghệ. 

Làm trường hợp thay đổi nhân viên

Những thay đổi đáng kể đối với doanh nghiệp đòi hỏi phải có sự tham gia của tất cả các cấp của doanh nghiệp, vì vậy, điều quan trọng là phải xác định rõ điều này. 

Đối với hầu hết nhân viên, chuyển đổi kỹ thuật số có lẽ chỉ là việc của các cấp quản lý, vì vậy điều quan trọng là phải giải thích bằng các ví dụ thực tế về việc chuyển đổi sẽ mang lại lợi ích cho họ như thế nào, nó sẽ ảnh hưởng đến vai trò của họ như thế nào và tại sao nó lại quan trọng. 

Điều chỉnh chuyển đổi phù hợp với mục tiêu kinh doanh

Sẽ chẳng có ích gì khi bắt đầu các dự án mà không có tầm nhìn rõ ràng về việc công ty sẽ được hưởng lợi như thế nào và các mục tiêu để hướng tới. 

Các dự án chuyển đổi có thể ảnh hưởng đến mọi nhóm trong doanh nghiệp, vai trò và ngân sách của họ, vì vậy họ cần nhận thức được lý do điều này đang xảy ra.

Tầm nhìn rõ ràng về các kết quả dự định, chẳng hạn như tăng doanh số bán hàng trực tuyến, có thể giúp nhân viên thấy rằng mọi nỗ lực đều đáng giá. 

Cách thiết lập chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số của bạn

Có ý tưởng rõ ràng về các yêu cầu công nghệ

Điều quan trọng là phải biết chính xác doanh nghiệp của bạn đang ở đâu về mặt công nghệ và kỹ năng. 

Hệ thống và kỹ năng hiện tại của bạn có thể cho phép bạn cung cấp trải nghiệm khách hàng mà bạn đang hướng tới không? Chẳng hạn, có thể cần phải tái tạo nền tảng và loại bỏ công nghệ hạn chế những gì bạn có thể làm. 

Trải nghiệm kỹ thuật số cũng rất quan trọng đối với nhân viên, vì nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến văn hóa làm việc và ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ cho khách hàng. 

Vì lý do này, điều quan trọng là công nghệ hỗ trợ cách bạn muốn làm việc. Ví dụ, nó có làm cho việc chia sẻ dữ liệu và hợp tác chung giữa các nhóm dễ dàng và hiệu quả không? 

>> Tạo website để tiếp cận chuyển đổi số trong kinh doanh.

Đo lường và xem xét tiến trình của bạn

Lộ trình bạn đặt ra khi bắt đầu có thể cần điều chỉnh khi bạn tiếp tục. Bằng cách sử dụng các số liệu và dữ liệu chính, bạn có thể tìm hiểu về những gì hoạt động và sử dụng thông tin chi tiết này để điều chỉnh và cải thiện chiến lược. 

Hãy nhớ rằng sự chuyển đổi không bao giờ kết thúc

Công nghệ không ngừng thay đổi, đối thủ cạnh tranh của bạn sẽ cải tiến và những cái mới xuất hiện, và hành vi của khách hàng luôn thay đổi, do đó, chuyển đổi là một quá trình liên tục. 

Bạn cần phải biết về công nghệ mới xuất hiện trên thị trường và cách nó có thể giúp bạn cũng như có thể đáp ứng những thay đổi trong kỳ vọng của khách hàng.